جزییات پروژه

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • نرم افزار ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط شرکت داده پردازی فرزانگان ساعی در بستر وب تهیه و تولید شده است. این نرم افزار با هدف تسهیل در مدیریت اسناد واحد HSE و نگهداری سابقه پزشکی پرسنل و همچنین مکانیزه نمودن آزمایشات دوره ای، تست های محیطی و مدیریت تجهیزات مربوط به بخش HSE نوشته شده است. از قابلیت های بارز این سیستم میتوان به موارد زی اشاره کرد:
  آزمایشات بدو استخدام
  معاینات دوره ای
  شناسنامه سلامت پرسنل
  بهداست محیط زیست
  بهداشت حرفه ای
  تجهیزات حفاظت فردی
  لوازم کمک های اولیه
  اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
  مخاطرات و ارزیابی ریسک خطر و ریسک آلاینده
  ثبت و مدیریت حوادث و شبه حوادث
  ثبت و مدیریت اطلاعات شرایط اظطراری و مانور
  تعریف استاندارهای جدید

  این نرم افزار بیش از 4 سال است که در مراکزی همچون نیروگاه برق زرند، شرکت معادن ذغالسنگ کرمان، ذغالشویی البرز شرقی و ... در حال استفاده و بهره برداری است.