جزییات پروژه

سیستم انبار
سیستم انبار
  • دريك سازمان همواره نياز به ثبت و گزارشگيری كالاهای ورودی و خروجی به انبار سازمان وجود دارد. کار ثبت و نگهداری اطلاعات تمام فرآیندهای مرتبط با ورود و خروج کالا و تغییرات کالا در انبار اعم از خرید، مصرف، تولید، فروش، ضایعات، امانی، انتقالی و انبارگردانی را انجام می‌دهد. این سیستم قابلیت ارتباط با سیستم حسابداری تدارکات،  انبار و اموال را دارد.

    استفاده از گزارش‌های کامل و دقیق این سیستم و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم‌ مانند تدارکات، تولید و فروش، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.