جزییات پروژه

سیستم سلف سرویس
سیستم سلف سرویس
  • سیستم سلف سرویس با هدف آسان سازی دسترسی کاربران برای سفارش و پیگیری سفارش غذا طراحی شده است. این سیستم امکان تعریف منوی روزانه را به مدیر سیستم می دهد و پس از آن امکان سفارش غذا توسط هر یک از پرسنل سازمان وجود دارد. در نهایت برای مدیر سیستم امکان گزارش گیری های مختلف مطابق با نیاز وجود دارد.