جزییات پروژه

حسابداری
حسابداری
  • نرم افزار حسابداری شامل سه  بخش حسابداری اموال،  انبار و مالی می باشد. 

    حسابداری اموال:از آنجا كه بخش عمده ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شركت ها صرف تهیه و خرید انواع دارایی های سرمایه ای می گردد، تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بكار گرفته شوند و از طرفی به عنوان یك قلم در صورتهای مالی و تاثیر گذار در وضعیت مالی شركت و همچنین بهاء تمام شده كالاها و خدمات ارائه شده در روند توسعه و تداوم فعالیت مورد توجه می باشد، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیكی و ریالی و انجام كنترل های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیك هزینه های پرداخت شده برای تحصیل (بهاء تمام شده) بعنوان هزینه استهلاك به بهای تمام شده كالا و خدمات تولید شده و یا هزینه های دوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز در صورت ها و گزارش های مالی، یكی از مهمترین وظایف واحد امور مالی و حسابداری می باشد. سیستم حسابداری اموال ضمن برخورداری از كلیه مشخصات و استانداردهای لازم با استفاده ار طراحی مناسب و امكانات فوق العاده قادر به پاسخگویی كلیه نیازهای فوق می باشد.

    حسابداری انبار: موجودی مواد بخش عمده ای از موجودی ها و دارائی های جاری مؤسسات تولیدی و بازرگانی را تشکیل می دهند در ضمن بخش اساسی بهای تمام شده تولیدات و کالای فروش رفته متشکل از مواد مصرفی می باشد. همچنین می دانید مواد خریداری شده با نرخ های متفاوتی خریداری می گردد بنابراین واضح است برای تعیین بهای تمام شده تولیدات لازم است مشخص شود چه موادی با چه نرخی به حساب تولید و کالای در جریان ساخت منظور شده است یعنی در واقع حساب کنترل کالای در جریان ساخت بابت مواد مصرف شده به چه نرخ بدهکار و حساب کنترل مواد با چه نرخ بستانکار می شود. مراحل فیمت گذاری رسید و حواله ها و صدور سند برای این اسناد مجموعه فعالیتهای حسابداری انبار را تشکیل می دهد برای تعیین  قیمت از روشهای متفاوتی استفاده می شود.

      سیستم حسابداری مالی: این سیستم دارای ساختار ساده ای برای ثبت سند و ورود کدینگ حسابداری  است. همچنین کاربر می تواند، از کدینگ استاندارد پیش ‌فرض موجود در برنامه استفاده کند. این سیستم امکان گزارش گیری نیز دارد و به علت سادگی به کاربران مالی با هر سطحی از دانش حسابداری امکان می‌دهد، کلیه عملیات مالی سازمان را ثبت نمایند و بر طبق نیازها گزارشات مالی مورد نظر را دریافت کنند.