جزییات پروژه

سیستم اموال
سیستم اموال
  • داشتن اطلاعات جامع و کامل از اموال و دارایی‌های ثابت سازمان برای مدیران واحد های تجاری بسیار ضروری است. چرا که معمولا این دارایی‌ها بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت یا سازمان به‌شمار می‌روند. سیستم اموال در این راستا طراحی شده است، در واقع مهمترین وظیفه این سیستم عبارت است از نگهداری اطلاعات اموال، تعریف طبقات اموال، ثبت و نگهداری اطلاعات ساختار سازمانی، ثبت و نگهداری اطلاعات محل استقرار، و اختصاص شماره ، مدیریت نقل و انتقالات اموال بین واحدهای سازمانی  و مدیریت اموال بلااستفاده، اسقاطی، حادثه دیده، به فروش رسیده و حذف شده به همراه صدور مجوزهای مورد نیازمی باشد. سیستم اموال فرزانگان در جهت یکپارچه سازی با سیستم های انبار و حسابداری در تعامل می باشد.