جزییات پروژه

سازمان توسعه تجارت ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
  • سازمان توسعه تجارت ایران دارای یک ساختمان مرکزی در تهران و30 سازمان بازرگانی در سطح کشور می باشد. این سازمان در معاونت کمک های تجاری دارای 3 اداره کل و با احتساب معاونت توسعه صادرات سازمان های بازرگانی استان ها  و 5000 بازرگان فعال , بالغ بر5500 شخص حقیقی و یا حقوقی را در حوزه صادرات  پوشش می دهد. فعالیت این سازمان ارائه خدمات لازم به بازرگانان با هدف توسعه صادرات می باشد. رابطه این سازمان باما مشخصا در حوزه جوایز صادراتی رقم خورده است.
    این سازمان از  1385  با پروژه ملی "سیستم جوایز صادراتی" در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. هدف پروژه ثبت صادرات کالادر سطح کل کشور ,محاسبه و مدیریت جایزه مربوطه بود.در این پروژه برای اولین بار کد HS  12 رقمی مربوط به صادرات طراحی و 12000 قلم کالا صادراتی توسط این شرکت کد گذاری گردید.بستر بهره برداری از سیستم اینترنت بوده و کلیه تجار و سازمان های بازرگانی استانها در این سیستم اقدام به ثبت و محاسبه  جوایز صادرتی می نمایند.
    هم اکنون نیز بعد از پایان پروژه , در چهار چوب قرارداد پشتیبانی خدمات مربوطه به این شرکت ارائه می گردد.