جزییات پروژه

شرکت هواپیمایی ماهان
شرکت هواپیمایی ماهان
  • شرکت هواپیمایی ماهان دارای یک دفتر مرکزی درتهران, 12 ایستگاه درفرودگاههای داخل و 6 ایستگاه در فرودگاه ها ی خارج ازکشور می باشد. این شرکت با داشتن 20 هواپیمای مدرن و 50 خط پروازی , بالغ بر 1000 نفر پرسنل را پوشش می دهد.فعالیت هواپیمایی ماهان بعنوان اولین وبزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی ایران,جابجایی مسافر و بار از طریق خطوط پروازی و با استفاده از هواپیماهای خود در داخل و خارج کشور می باشد.
    این شرکت از 1381 با پروژه "سیستم مکانیزاسیون بازرگانی" مشتمل بر 20 سیستم نرم افزاری تخصصی در حوزه بازرگانی و عملیات پروازی در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. از آنجا که بازرگانی هوایی فعالیتی بین المللی قلمداد می گردد, طراحی وپیاده سازی این سیستم بعنوان یک سیستم بین المللی و مرتبط کردن این سیستم با سایر سیستمها در این صنعت , تجربه و تلاش ارزنده ای بود که در کارنامه این شرکت ثبت شده است.