جزییات پروژه

شرکت مدیریت تولید برق زرند
شرکت مدیریت تولید برق زرند
  • شرکت مدیریت تولید برق زرند  یک مجتمع نیروگاهی تولید برق می باشد. هدف این شرکت تولید برق و توزیع آن در شبکه توزیع  برق سراسری کشور می باشد.
    این شرکت  از 1386  با خرید سیستم جامع مالی اداری این شرکت با نام تجاری"  کندو " در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. کندو کلیه فعالیت های مالی اداری مربوط به این شرکت را پشتیبانی می نماید. این شرکت در سال 1388 اقدام به خرید سیستم آرشیو مدارک فنی  و نت ( تعمیر و نگهداری پیش گیرانه) نموده است.
    هم اکنون نیز بعد از پایان پروژه , در چهار چوب قرارداد پشتیبانی خدمات مربوطه به این شرکت ارائه می گردد.