جزییات پروژه

شرکت بیمه آسیا
شرکت بیمه آسیا
  • شرکت بیمه آسیا دارای یک دفتر مرکزی در تهران و 30 شعبه در سطح استان ها و 200 نمایندگی در سطح کشور می باشد. هدف این شرکت ارائه خدمات بیمه ای  در سطح کشور می باشد.
    این شرکت  از 1385 با "پروژه بیمه عمر و پس ا نداز "در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت.