جزییات پروژه

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • نرم افزار ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط شرکت داده پردازی فرزانگان ساعی در بستر وب طراحی و تولید شده است. این نرم افزار با هدف تسهیل در مدیریت اسناد واحد HSE و نگهداری سابقه پزشکی پرسنل و همچنین مکانیزه نمودن آزمایشات دوره ای، تست های محیطی و مدیریت تجهیزات مربوط به بخش HSE نوشته شده است. از قابلیت های بارز این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تعریف انواع عامل زیان آور
  • امکان اضافه کردن استاندارد به صورت نامحدود به ازای هر عامل زیان آور
  • اضافه کردن انواع پرسشنامه
  • امکان اضافه کردن دوره ارزیابی به ازای هر پرسشنامه (روزانه، ماهیانه، سالیانه یا تاریخ دلخواه)
  • تعریف مکان های سازمان به منظور ارزیابی
  • تخصیص استاندارد به محل بر اساس نوع و کاربری آن محل
  • پشتیبانی از بهداشت حرفه ای
   • فیزیکی
   • شیمیایی
   • ارگونومیکی
   • بیولوژیکی
  • پشتیبانی از بهداشت محیط زیست
   • فاضلاب
   • پسماند
   • دود و هوا
   • صدای زیست محیطی
   • آب
   • قانون هوای پاک
  • پشتیبانی از عملیات واحد ایمنی
   • تعریف انواع تجهیزات حفاظت فردی
   • آنالیز ایمنی شغل
   • تخصیص تجهیزات حفاظت فردی به پرسنل با توجه به طول دوره اعتبار آن تجهیز
   • لوازم کمک های اولیه
   • شناسنامه سلامت
   • تعریف MSDS
  • امکان مدیریت مخاطرات
   • ارزیابی ریسک خطر
   • حوادث
   • شرایط اضطراری و مانور
   • ارزیابی ریسک آلاینده
  • معاینات دوره ای
   • اختلالات جسمی
   • اختلالات روحی
   • آزمایشات خون و ادرار
  • معاینات بدو استخدام
  • پشتیبانی از امکانات خاص HSE
   • صورت جلسات کمیته فنی
   • صورت جلسات کمیته بحران
   • اسناد
   • اقدامات اصلاحی
  • گزارشات متنوع در سطح کارشناس و مدیریت
   • نمودار آمار عدم انطباق و مقایسه با ادوار گذشته
   • شاخص های ایمنی
   • گزارش معاینات دوره ای
   • گزارش عدم انطباق به تفکیک محل و پرسنل
  آزمایشات بدو استخدام
  معاینات دوره ای
  شناسنامه سلامت پرسنل
  بهداست محیط زیست
  بهداشت حرفه ای
  تجهیزات حفاظت فردی
  لوازم کمک های اولیه
  اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
  مخاطرات و ارزیابی ریسک خطر و ریسک آلاینده
  ثبت و مدیریت حوادث و شبه حوادث
  ثبت و مدیریت اطلاعات شرایط اظطراری و مانور
  تعریف استاندارهای جدید

  این نرم افزار از سال 1391 در مراکزی همچون نیروگاه برق زرند، شرکت معادن ذغالسنگ کرمان، ذغالشویی البرز شرقی و ... در حال استفاده و بهره برداری است.