جزییات پروژه

صندوق درآمد کارکنان دولت بیمه سلامت
صندوق درآمد کارکنان دولت بیمه سلامت
 • صندوق درآمد کارکنان دولت بیمه سلامت

  طراحی:

  HTML5 , Css3 , jQuery

  پیاده سازی:

  Asp.Net , C#.Net , Ajax , jQuery , Linq

  پایگاه داده:

  SQLServer 2012